Řád tenisové školy TenisBalance

Každý hráč (případně jeho zákonný zástupce) je povinnen si důkladně pročíst pravidla tenisové školy TenisBalance tak, aby byl do detailů s pravidly seznámen a striktně se jimi řídil.

Členem tenisové školy se hráč stává v momentě, kdy, on nebo jeho zákonný zástupce, odešle přihlášku do tenisové školy a ta mu bude e-mailem z naší strany potvrzena.

Hráč je na každou lekci vybaven sportovním oblečením a vhodnou tenisovou obuví (v případě antuky – obuv s plochou podrážkou). Tenisovou raketu lze na lekci zapůjčit u trenérů.

Každý hráč hraje Fair Play v trénincích, tak i v zápasech.

Tenisová výuka se hradí vždy na měsíc předem, vyjma tenisové školičky a tréninkových skupin ty se hradí na pololetí dopředu.

V případě, že faktura nebude uhrazena do 15.dnů po datu splatnosti bude hráč vyřazen z kurzu.

 

Náhrady a omluvy 

Hráč nebo jeho zákonný zástupce je povinen provést odhlášení z tréninku minimálně 12 hodin před začátkem lekce, a to skrz rezervační systém https://tenisbalance.isportsystem.cz/ na jiné formy omluvy nebude brán zřetel.

V případě včasné omluvy má hráč nárok na náhradní hodinu. která se mu automaticky připíše do náhradového systému. Náhradní lekce se konají o víkendech, výjimečně ve všedních dnech, a jsou vždy předem vypsány v iSport systému.

Pokud bude hráč odhlášen méně jak 12 hodin předem nebo nebude odhlášen vůbec, propadá nárok na náhradní lekci.

V případě, že se hráč nedostaví na kurt do 15 minut po začátku výuky, lekce se bere jako vyčerpaná.

V případě, že se trenér nedostaví na kurt do 15 minut po začátku výuky, hráč má nárok na náhradní lekci.

Pokud bude nepříznivé počasí, ve kterém nebude možné absolvovat výukovou lekci (neplatí v případě halové sezony), spojí se tenisová škola včas s hráčem a výuku zruší. V takovém případě vzniká nárok na náhradní lekci, viz výše.

V případě, že začne pršet do 20 minut po začátku lekce, hráč má nárok na náhradní lekci. Pokud začne pršet do 20. minutě, lekce propadá bez nároku na náhradu.

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby změnit trenéra. Pokud by šlo o dlouhodobou změnu, nejen výjimku, budete o tom včas informováni.

chcete dostávat novinky?