Řád tenisové školy TenisBalance

 

Každý hráč (případně jeho zákonný zástupce) je povinnen si důkladně pročíst pravidla tenisové školy TenisBalance tak, aby byl do detailů s pravidly seznámen a striktně se jimi řídil.

Členem tenisové školy se hráč stává v momentě, kdy, on nebo jeho zákonný zástupce, odešle přihlášku do tenisové školy a ta mu bude e-mailem od nás potvrzena. 

Hráč je na každou lekci vybaven sportovním oblečením a vhodnou tenisovou obuví (v případě antuky – obuv s plochou podrážkou). Tenisovou raketu lze na lekci zapůjčit u trenérů.

Každý hráč hraje Fair Play v trénincích, tak i v zápasech.

Tenisová výuka se hradí měsíčně, vyjma tenisové školičky a tréninkových skupin ty se hradí na pololetí dopředu.

V případě, že faktura nebude uhrazena do 15. dne daného měsíce, bude 16. zaslána první upomínka a 20. druhá upomínka. V případě, že faktura nebude uhrazena do 30. dne v měsíci, bude hráč vyřazen z kurzu a bude povinen uhradit odchozené hodiny v plné výši.

 

Náhrady a omluvy 

Hráč nebo jeho zákonný zástupce je povinen provést odhlášení z tréninku minimálně 12 hodin před začátkem lekce, a to skrz rezervační systém https://tenisbalance.isportsystem.cz/#, na jiné formy omluvy nebude brán zřetel.

V případě včasné omluvy má hráč nárok na náhradní hodin, která se mu automaticky připíše do náhradového systému. Náhradní lekce se konají o víkendech, výjimečně ve všedních dnech, a jsou vždy předem vypsány v iSport systému. Popřípadě se hráč můžeš přihlásit na volnou hodinu během týdne pokud ji vidí v rezervačním systému. Hráč může náhradní lekci navštívit v kterékoliv z našich tréninkových lokalit. Víkendové náhrady jsou vypisovány pouze v areálu Tenis Petřiny nebo Tenis Dejvice

Pokud bude hráč odhlášen méně jak 12 hodin předem nebo nebude odhlášen vůbec, propadá nárok na náhradní lekci a hodina musí být plně uhrazena.

V případě, že se hráč nedostaví na kurt do 15 minut po začátku výuky, lekce se bere jako vyčerpaná.

V případě, že se trenér nedostaví na kurt do 15 minut po začátku výuky, hráč má nárok na náhradní lekci.

Pokud bude nepříznivé počasí, ve kterém nebude možné absolvovat výukovou lekci (neplatí v případě halové sezony), spojí se tenisová škola včas s hráčem a výuku zruší. V takovém případě vzniká nárok na náhradní lekci, viz výše.

V případě, že začne pršet do 20 minut po začátku lekce, hráč má nárok na náhradní lekci. Pokud začne pršet do 20. minutě, lekce propadá bez nároku na náhradu.

Všechny nevyčerpané (či náhradní) hodiny je nutné odchodit, případně si hodiny přesunout do dalšího měsíce. Peníze za nevychozené lekce nevracíme.

 

Zimní (halová) sezóna

V halové sezóně nejsou náhradní hodiny. Při včasné omluvě je náhrada možná až v jarní sezóně na venkovních kurtech na Petřinách. 

Platba za halu probíhá na celou sezónu dopředu dle pravidel jednotlivých lokalit. Platba za halu je nevratná i v případě, že je hráč včas omluven. Měsíčně se pak platí jen za tenisovou výuku, tedy za trenéra.

 

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby změnit trenéra. Pokud by šlo o dlouhodobou změnu, nejen výjimku, budete o tom včas informováni.

social wall

Sledujte nás na sociálních sítích a dozvíte se více ze zákulisí naší školy TENISBALANCE

Facebook Instagram

chcete dostávat novinky?